Salaris administratie

De salaris administratie zorgt ervoor dat u uw loonstrookje ontvangt. Op uw loonstrook staan allerlei gegevens. Zo staat er het bruto salaris, maar ook het netto salaris. Ook staan de aftrekposten genoteerd op een loonstrookje.

Een werkgever heeft vaak teveel mensen in dienst om zelf handmatig ieder zijn loonstrook te maken. Vaak neemt een werkgever een bedrijf in dienst die de salaris administratie doet voor hem. Eveneens hebben die bedrijven een specialisme in het administreren van salarissen. Zij zijn op de hoogte van de laatste salarisontwikkelingen en weten als geen ander dit door te voeren in de loonstrookjes.

Een werkgever kan voor zijn salarisadministratie terecht bij verschillende salarisadministrateurs. Zo is er de ADP en hebben we Esset. RAET kan ook een werkgever helpen bij het administreren van salarissen.

Bruto Netto ADP

ADP ook wel bekend als Automatic Data Processing staat bekend als de salarisverwerkers. De kans is groot dat ook jij via ADP een loonstrook ontvangt.

ADP helpt ondernemers bij het maken van een loonstrook. Tevens kunnen zij veel vragen over loonberekening beantwoorden en kunnen ze tot in de puntjes uitleg geven over de vele begrippen in een loonstrook en over uw salaris.

Veel werknemers willen gedetailleerd het verschil weten tussen bruto en netto. Bruto netto zijn twee begrippen die op zich makkelijk te onderscheiden zijn, maar met de vele uitzonderingen en aftrekposten wordt het berekenen van bruto naar netto opeens een moeilijke klus.

ADP kan vragen over bruto netto met een online rekenmodule beantwoorden. Het is zelfs mogelijk om volledig naamloos alles te beantwoorden.

Tevens kan een werkgever met ADP een pro forma loonstrook maken. Handig wanneer je tijdens een salarisonderhandeling wilt weten wat je precies gaat verdienen. Tevens is het dan handiger onderhandelen als je de cijfers weet en begrijpt.

Indien u een ondernemer bent en graag van die vermoeiende loonstroken af wilt, dan is ADP eventueel de oplossing voor u.

Bruto en netto salaris weet jij het verschil?

Als je aan mensen de vraag gaat stellen of dat zij het verschil kennen tussen bruto en netto dan zijn er vaak wel mensen die het kunnen zeggen maar het uitleggen is lastig. Ook heb je mensen die het verschil niet goed kennen en daarom is het belangrijk dat zij nu gaan kijken naar de bruto en netto salaris berekeningen. Als je dan namelijk naar je salarisstrook kijkt weet je direct waar het over gaat. Dit is wel zo goed, dus wat ga je doen?

  • Zorg dat je weet wat er wordt bedoeld met bruto;
  • Zorg dat je weet wat er wordt bedoeld met netto;
  • Bekijk wat het verschil is;
  • Neem de salarisstrook er bij;
  • Markeer de twee bedragen en bekijk de verschillen;
  • Nu kun je iedere keer zelf bekijken wat het bruto en wat het netto salaris is!

Bedenk wel dat elk jaar je bruto en netto salaris kan veranderen. In de CAO staat de jaarlijkse verhoging (meestal gepaard met inflatie). Bij een verhoging kan je terecht komen in een andere box. Een ander percentage geld wordt van de bruto afgehaald.

Kostwinners hebben een bruto netto salaris

Vroeger werd er thuis en rond huis veel meer geproduceerd. Het lijkt erop dat er altijd een onderscheid geweest is tussen “mannenwerk” en “vrouwenwerk”. In deze arbeidsdeling werkten mannen op het land en verzorgden vrouwen het vee, maakten zuilvelproducten en zaten achter het spinnewiel. Tegenwoordig zien we veel meer vrouwen aan het werk, en is deze onderscheid nagenoeg in Nederland verdwenen. Een verandering in kostwinners zorgt voor een verandering in beloning: bruto netto salaris.

Opkomst bruto netto salaris

De opkomst van de bruto netto salaris is pas echt goed ontstaan met de industrialisatie aan het eind van de negentiende eeuw. In deze eeuw verplaatste de productie zich naar fabrieken. Geld werd geïnvesteerd in fabrieken en geld kwam terug naar de werknemers. De werknemers zijn ook consumenten. Cirkel van geld werd gemaakt.

Soms werd huisnijverheid zelfs verboden ten gunste van de fabrieken. De loonarbeiders moesten tegen een karige loon, een karig bruto netto salaris voorzover er überhaupt sprake was van rechten en dus geen bruto of netto, zo had werken dat de mannen er soms het bijltje bij neergooiden en het werk aan de vrouwen en kinderen overlieten.

Toen er meer en meer machines werden gebruikt in de fabrieken en langzamerhand de arbeidsomstandigheden verbeterden, nam in sommige bedrijfstakken het aantal vrouwen af, zoals in de papier- en steenindustrie, terwijl in andere industrieën, zoals kleding en de electroktechniek, vooral vrouwelijke arbeidskrachten werken.

Zodra de arbeidsomstandigheden verbeterden, verbeterde ook de rechten van de arbeiders. De arbeiders kregen meer secundaire voorwaarden en ook de primaire voorwaarden zoals een bruto netto salaris groeiden. Met het geld wat de arbeiders verdienen konden ze als consumenten meer besteden. Meer geld kwam in de omloop en meer industrialisatie.

Werkloos en dus geen bruto netto salaris

Het hebben van een bruto netto salaris is belangrijk. Echter niet iedereen heeft een bruto netto salaris. Sommige mensen hebben geen inkomen, of een inkomen uit uitkering.

Het begrip werkloze betekent in feite “baanloze”. Wat langer terug in de geschiedenis was dat een onbegrijpelijke uitdrukking. Als we werken doen we niet “zomaar iets” maar voeren we taken uit in een geheel van activiteiten van anderen en verwachtingen van onszelf en anderen. Werk is in de loop ter tijd dan ook anders georganiseerd, we zijn steeds afhankelijker van anderen geworden.

De relatief hoge welvaart in Nederland wordt tot stand gebracht door miljoenen werkenden, mensen met een bruto netto salaris, die elke dag vanzelfsprekend hun werk doen. Door de stijgende arbeidsproductiviteit groeit de economie al jaren. Het stelt de hoge eis van een goede maar complexe organisatie van de arbeid en het vraagt goede werkers. In de loop der eeuwen is arbeid steeds ingewikkelder georganiseerd. Is het te ingewikkeld georganiseerd geraakt?

Geen bruto netto salaris, maar wel gelukkig?

Soms kunnen we de vraag stellen of we in deze huidige samenleving zoals deze is georganiseerd wel gelukkig zijn. Was het vroeger niet simpeler? Of is dit weer kijken naar het gras van de buren, maar dan naar het verleden. Vroeger was er geen geld, en dus ook geen bruto netto salaris. Vroeger ruilden men producten met elkaar. De één ruilde brood voor vis en de ander weer een kledingstuk voor eieren. De vrouw zat thuis met de kinderen te koken en plukte vruchten. De man was op jacht, of hij was een boer of misschien zelfs een smid. Het leven lijkt simpeler. Geen ontslagvergoeding, allerlei rechten, burnouts en noem maar op. Echter moeten we beseffen dat deze mensen van vroeger het ook niet makkelijk hadden. Van werken wordt je  moe zeggen ze, wel dat is zeker te geloven voor de mensen van vroeger. En of geld samenhangt met geluk is maar de vraag.

Bruto Netto Salaris in Werk

Hoe krijg je een bruto netto salaris? Dit alles heeft te maken met werk. Werk is veranderd naar vorm, inhoud, contract en plaats. Ook de bruto netto salaris is daarom veranderd. Er is steeds meer lichamelijk zwaar werk, steeds meer werk waarbij vooral nagedacht en samengewerkt moet worden.

Hoe zou je werk omschrijven? “Van werken wordt je moe” was vroeger een simpele uitspraak, die je echter kunt omdraaien: alles waar je moe van wordt is nog geen werk. Werken zwetendem zwoegende sporters? Is de eindeloze verveling in militaire dienst (het leger) werk? In de omschrijvingen van werk wordt uitgegaan van het nut van de activiteiten.  Maar werk is in veler ogen pas echt werk als er betaling tegenover staat. Dan komt de bruto netto salaris om de hoek kijken. We worden tot de broepsbevolking gerekend wanneer we een formele, betaalde baan hebben. Tellen we dan pas echt mee?

Het hebben van werk is belangrijk. Vooral in de huidige omstandigheden, met de crisis etc., is het toch erg fijn om werk te hebben. Wanneer je geen baan hebt, zul je een aantal voordelen mislopen. Gelukkig zijn we in Nederland gegarandeerd met een inkomen, maar een inkomen uit een uitkering is vaak toch een stuk lager dan een bruto netto salaris inkomen uit werk. Ook de voordelen zoals erkenning en respect bij het hebben van werk zijn voordelen die we niet mogen vergeten. Het niet hebben van werk kan leiden tot depressie. Het niet hebben van geld, armoede, kan ook leiden tot depressie. Geld maakt niet gelukkig zeggen ze, maar geld is toch vaak erg handig.

Het bruto netto salaris berekenen, waarom?

Je kunt er voor kiezen om het bruto en het netto salaris te berekenen. Berekenen van het bruto netto salaris is belangrijk.

Maar waarom ga je dit doen? Misschien ben je benieuwd hoeveel geld de baas in moet houden voor verzekeringen en andere zaken. Als je dat wilt weten dan kun je bruto en netto salaris berekenen.  Het is een goede keuze om dit eens te doen, zo weet je ook hoeveel je eigenlijk zou verdienen als je al het geld op je rekening zou krijgen, maar je moet dan zelf nog wel de verzekeringen betalen. Het is wel eens goed om te weten hoeveel geld je aan verzekeringen kwijt bent, zo weet je dat het werken niet alleen maar loon bezorgd, maar dat er ook andere aspecten worden ingehouden van het loon dat je krijgt. Je moet namelijk tijdens het werken ook verzekerd zijn, er kan altijd wat gebeuren, ook hier wordt een bedrag van ingehouden. Let hier op bij bruto en netto salaris berekenen.

Bruto Netto Salaris Berekenen

Berekening bruto netto salaris

Een nieuwe baan betekent een nieuwe onderhandelingsronde. Bij de onderhandelingsronde is het niet alleen belangrijk om te weten hoe je moet onderhandelen (lichaamshouding, zelfverzekerdheid, goede argumenten en creativiteit), maar enige kennis over hoe de berekening van bruto netto salaris werkt is handig.

Bruto Netto

Bruto Netto: Wat is dat? Simpel gezegd is bruto de salaris waarmee een werkgever adverteert. Bruto is loon zonder aftrekposten. Netto is wat je elke maand daadwerkelijk in je handen krijgt. Kortom bruto netto salaris heeft verschillen.

Nettoloon

Als een werknemer wil berekenen wat hij van zijn brutoloon uiteindelijk netto overhoudt, moet hij een vrij ingewikkelde berekening maken. Bruto netto salaris berekenen doen we niet zomaar.

Het loon voor de loonbelasting en premie volksverzekeringen wordt als volgt berekend:

De berekening van bruto netto salaris is als volgt:

Brutoloon, welke alle belastbare looncomponenten omvat €…..
Af: werknemersbijdrage pensioenpremie, inhouding spaarloon €….. -/-
Grondslag premies werknemersverzekeringen €…..
Af: Werknemersdeel WW* €….. -/-
Grondslag Zorgverzekeringswet Bij: Vergoeding inkomensafhandelijke Zorgverzekeringswet €….. +
Loon voor de loonbelasting en premie volksverzekeringen (=grondslag voor de loonbelasting en premie volksverzekeringen) €…..
=
Netto  €


En nu?

Je zit in de onderhandelingsronde en je salaris is uiteindelijk bepaalt. Je weet nu globaal hoe de berekening werkt.

De berekening moet u terug kunnen zien op uw loonstrookje. Controleer uw loon

strookje en vraag eventueel een collega of het klopt.

Een tijd gaat voorbij en het wordt tijd voor promotie. Onderhandel hiernaar, maar bedenk dat bij verschillende brutosalarissen er andere belastingtarieven gelden. Je bruto netto salaris kan procentueel achteruitgaan.

Advies is dan ook om goed na te gaan wat precies bruto netto salaris is. Daarnaast is het advies om te investeren in uzelf:

  • Opleiding volgen zorgt voor meer waarde.
  • Probeer passief geld te verdienen door investeringen, rente en misschien zelfs geld te verdienen op het internet.
  • Check de brespaarmogelijkheden.
  • Check of u in aanmerking komt voor leuke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld gunstige reiskosten, autolease, opleidingsmogelijkheden etc.

 

bruto netto salaris